HUDBA AKO ČIN - progresívne postupy hudobnej edukácie

seminár kontinuálneho vzdelávania akreditovaný
MŠVVaŠ SR pod vedením:
Mgr. art. Tomáša Boroša, PhD., ArtD.,
Mgr. art. Ivana Šillera, ArtD.

 


 

V rámci programu kontinuálneho vzdelávania prinášame inovatívne poznatky, vedomosti a zručnosti. Dôraz je daný na ich využitie v praxi, kurz má za cieľ obohatiť učiteľov a následne ich vlastnú pedagogickú činnosť.

 

Tento 15-kreditový seminár je určený pre učiteľov hudobnej náuky a hudobných odborov ZUŠ. Jadrom seminára je metodika výučby hudobnej náuky, nadobudnuté znalosti využije každý učiteľ hudobných predmetov.

 

Skúsení lektori Tomáš Boroš a Ivan Šiller majú za sebou dlhoročnú pedagogickú a umeleckú prax. Obidvaja pôsobia na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Stoja za mnohými úspešnými hudobno-edukatívnymi projektmi ako sú Filharmonická škôlka či Skladačky.

 

Pozrieť obsah seminára

 

Ak sa chcete záväzne na seminár prihlásiť, prosím, vyplňte prihlášku, ktorú nájdete na nasledujúcich odkazoch. Kapacita seminárov je obmedzená. Vaša účasť bude potvrdená do týždňa po prihlásení e-mailom.

 

PRIPRAVOVANÉ SEMINÁRE V ROKU 2019

 

HUDBA AKO ČIN

ZUŠ Bytča

18. - 19. septembra 2019

 

KLAVÍR 20. A 21. STOROČIA

ZUŠ Lipany

21. - 22. októbra 2019

 

 

Kontaktná osoba: Katarína Uhrová, katarina.inmusic@gmail.com

 

 

 

seminár pripravilo občianske združenie InMusic