HUDBA AKO ČIN - progresívne postupy hudobnej edukácie

pod vedením:
Mgr. art. Tomáša BOROŠA, PhD. a Mgr. art. Ivana ŠILLERA, ArtD.

Seminár kontinuálneho vzdelávania akreditovaný Ministerstvom školstva SR

 

 


 

Miesto konania: ZUŠ Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra

Dátum konania: 10. – 11. novembra a 15. – 16. decembra 2017 v čase 10:00 – 18:00

Cena seminára: 80€

 

KAPACITA SEMINÁRU BOLA NAPLNENÁ, ĎALŠIE PRIHLASOVANIE UŽ NIE JE MOŽNÉ!

 

Účastníci si ubytovanie a stravu hradia na vlastné náklady.

Platba bude prebiehať bankovým prevodom na základe faktúry.

 

Obsah seminára (v PDF).

 

V rámci programu kontinuálneho vzdelávania prinášame inovatívne poznatky, vedomosti
a zručnosti. Dôraz je daný na ich využitie v praxi, kurz má za cieľ obohatiť učiteľov
a následne ich vlastnú pedagogickú činnosť.

 

Tento 15-kreditový seminár je určený pre učiteľov hudobnej náuky a hudobných odborov ZUŠ. Jadrom seminára je metodika výučby hudobnej náuky, nadobudnuté znalosti využije každý učiteľ hudobných predmetov.

 

Skúsení lektori Tomáš Boroš a Ivan Šiller majú za sebou dlhoročnú pedagogickú a umeleckú prax. Obidvaja pôsobia na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Stoja za mnohými úspešnými hudobno-edukatívnymi projektmi ako sú Filharmonická škôlka či Skladačky.

 

Kontaktná osoba: Zuzana Jasenková, jasenkova@gmail.com

 

 

 

seminár pripravilo občianske združenie InMusic